ניווט 24 - מבוא לניווט חופי

ניווט חופי הינו הקורס המורכב ביותר מבין הקורסים העיוניים בדרככם לרישיון הסקיפר.

הקורס עוסק בהכרת המפה הימית, תכנון מסלול הפלגה, התמצאות במרחב וניווט באמצעות המפה ואמצעים עזר נוספים (מצפן תכווינים, סרגל מקבילים, מחוגה).

ישנן דרכים רבות למצוא את מיקומכם בים, השכיחה ביותר והמקובלת כיום היא על ידי שימוש במכשיר ה GPS. מכשירי GPSלמיניהם מספקים מידע נח ואמין בכל נקודת זמן ברמת דיוק גבוהה. עם זאת, מאחר ומכשירים אילו הינם חשמליים ומסתמכים על תקשורת לוויינים, קיימת סבירות כלשהי לתקלות בהם; ולכן חשוב ללמוד ולשמור על מיומנות הניווט בדרכים הישנות והוותיקות –דהיינו באמצעות מפה ימית. לשם כך לומדים את הקורס "ניווט חופי".קורס הניווט דורש בנוסף לידע מיומנות רבה על מנת שזמן הבחינה יספיק לכם לפתירת השאלות, ולכן הבנת החומר אינה מספיקה - יש צורך בתרגול רב על מנת להגיע למיומנות גבוהה. הקורס נבנה רבדים על רבדים, כך שבכל שיעור החומר החדש נתמך בחומר שלמדתם בשיעור הקודם. כך יש לפעול גם בעת התרגול. יש להתחיל משאלות הבסיס ולאט לאט להוסיף משתנים נוספים. על מנת להצליח בקורס יש להקפיד לשמור על כושר הלימוד על  ידי תרגול יום יומי. מומלץ לפתור בכל יום לפחות 3 מבחנים ורק כך תגיעו לתוצאות טובות ולמעבר הבחינה.

הכרת המפה הימית

מכשיר ה GPS מספק לנו קורדינטות כאשר בכל מקום על פני כדור הארץ מספרים אילו שונים ועל ידי כך נקבע מיקומנו על פני הכדור. כאשר לוקחים מספרים אילו ממכשיר ה- GPS ומעבירים אותם למפה ניתן לראות את מקומנו בדיוק רב. 

אופן התרגול – מצאו נקודות על גבי המפה והמירו אותם לקורדינטות או קבלו קורדינטות ומצאו את הנקודות על המפה.

סימני מפה

אופן התרגול – עברו על המפה מצפון לדרום וודאו שאתם מכירים ומבינים את הפירוש לכל סימן, במים ועל קו החוף. ודאו שאתם מבינים כיצד מנצנץ כל מגדלור.

המרת קורסים ותכווינים מצפניים לקורסים ותכווינים אמיתיים

כאשר אנו מנווטים באמצעות המצפנים השונים עלינו לקחת בחשבון שיש להם שגיאות מסוגים שונים. לעומת זאת כל נתון שנוציא מהמפה הינו אמיתי וללא שגיאות. בבואנו להוריד נותנים מצפניים למפה עלינו קודם כל לתקן אותם תוך התחשבות בשגיאות שלהם, ולהיפך: נתונים שנמדדו במפה (למשל קורסי הפלגה בין אתרים שונים) הינם תמיד אמיתיים וכדי להשתמש בהם בפועל עלינו להוסיף להם את שגיאות המצפנים בהם אנחנו משתמשים.

למצפן הג'יירו שגיאה קבועה ויש להפחית או להוסיף אותה לכיוון הנקרא בהתאם לכיוון השגיאה (מזרח או מערב).

למצפן המגנטי שגיאה משתנה. שגיאתו מורכבת משגיאת וריאציה ושגיאת דוויאציה. שגיאת הוריאציה הינה קבועה ואילו שגיאת הדוויאציה תלויה ומשתנה בהתאם לכיוון ההפלגה, לכן שגיאת המצפן המגנטי כולה משתנה גם כן בהתאם.

אופן התרגול – קבעו לעצמכם קורסי הפלגה מצפניים ושנה קלנדריתלתרגול והמירו קורסים מצפניים (C.C) לקורסים אמיתיים (T.C) ולהיפך. לאחר מכן קבעו לעצמכם תכווינים מצפניים והמירו אותם לתכווינים אמיתיים ולהיפך. שימו לב! שגיאת הדוויאציה ולכן שגיאת המצפן כולה מחושבת לפי קורס ההפלגה ולא לפי התכווין. לכן בתרגול זה יש קודם כל לחשב את שגיאת המצפן לפי הקורס ורק אחר כך לתקן לפיה את התכווינים.

מציאת מיקום בים

קיימות מספר שיטות למציאת מיקום בים בקירבת חוף. שיטות אלה מסתמכות על אתרים המסומנים במפה ושניתן למדוד אליהם תכווין (כיוון מצפן) ו/או טווח. האמצעים העומדים לרשותנו ביאכטה למדידות אלה הם מצפן תכווינים ומכ"מ. מיקום הסירה על גבי המפה נקרא גם "פיקס" (FIX). השיטות הנלמדות בקורס ניווט חופי למשיטי יאכטה הן: תכווין – תכווין, טווח – טווח, תכווין – טווח והרצת תכווינים. 

פיקס תכווין  תכווין – הצטלבות של שני תכווינים לשני אתרים שונים. לצורך הורדת פיקס כזה למפה עלינו לזהות בעין שני אתרים שונים המסומנים במפה, למדוד אליהם את התכווינים ולסמנם על המפה. נקודת ההצטלבות בין שני התכווינים היא מיקומנו.

חשוב I – לפני הורדת התכווינים למפה יש לתקן אותם לתכווינים אמיתיים לפי שגיאת המצפן.

חשוב II – בפתרון שאלות במבחן הניווט החופי שימו לב שהתכווינים נלקחו באותה השעה. אחרת לא ניתן להצליבם לכדי פיקס וככל הנראה יש להשתמש בשיטת הרצת תכווינים.

חשוב III– לרמת דיוק גבוהה יש לשאוף לקחת תכווינים אל שני אתרים אשר הזווית ביניהם קרובה ביותר ל-90˚.

פיקס טווח  טווח – הצטלבות של שני מעגלי טווח לשני אתרים שונים. לצורך הורדת פיקס כזה למפה עלינו לזהות במכ"מ שני אתרים שונים המסומנים במפה, למדוד אליהם את הטווח ולסמנם על המפה. בשיטת ניווט זו נקבל תמיד שתי הצטלבויות (שני מעגלים תמיד יחתכו זה את זה בשתי נקודות). עלינו לפסול אחת מהנקודות באמצעות מידע נוסף. במציאות: תכווין לאתר כלשהו למשל. במבחן ניווט חופי: אחת מההצטלבויות תיפול תמיד על החוף, על מכשול ניווט או שיהיה מידע נוסף בשאלה שירמוז על פסילת אחת הנקודות.

פיקס תכווין  טווח – הצטלבות של תכווין עם מעגל טווח. בשיטה זו אפשרי שהטווח והתכווין ילקחו לאותו האתר או לשני אתרים שונים.

חשוב – לפני הורדת התכווינים למפה יש לתקן אותם לתכווינים אמיתיים לפי שגיאת המצפן.

הרצת תכווינים – שיטה זו היא המסובכת מבין שיטות מציאת המיקום הנלמדות בקורס ניווט חופי. השיטה באה לתת לנו מענה למציאת מיקום בים כאשר בסביבתנו נמצא רק אתר אחד למדידת תכווין ולא קיימת אפשרות למדידת טווח (למשל אין מכ"מ ביאכטה). במקרה כזה לא נוכל למצוא את מיקומנו מיידית, אלא נצטרך למדוד תכווין לאותו האתר בשני זמנים שונים תוך שמירת תיעוד של נתוני ההפלגה שלנו (כיוון ומהירות). במידה ובנקודת הזמן השניה כן נבחין באתר נוסף נוכל להשתמש גם בו לביצוע המדידה.

חשוב I - לשיטה זו מספר שלבי עבודה ברורים הנלמדים במהלך קורס ניווט חופי ויש לעבוד על פיהם בצורה מסודרת ודקדקנית בעת פתרון השאלות.

חשוב II – בעת המבחן הדרך לזהות שאלה כשאלת הרצת תכווינים היא כאשר נתונים שני תכווינים בשעות שונות.

תכווינים מיוחדים

תכווין יחסי

בזמן הפלגה נתייחס בדרך כלל לאתרים סביבנו וגם לכלי שייט בסביבתנו בכיוונים יחסיים. כיוון יחסי נקרא כך משום שהוא יחסי לכיוון ההפלגה שלנו, כלומר לחרטום הסירה. כיוון יחסי תמיד מורכב משני נתונים: ירוק/אדום וזווית. ירוק או אדום נקבע על פי דופן הסירה בה אנחנו מבחינים באתר: כמו תמיד בים ירוק מסמן ימין ואדום מסמן שמאל. הזווית היא הזווית לאתר ביחס לחרטום. לדוגמא: ירוק 60˚ - הכוונה היא לאתר הנמצא 60˚ ביחס לחרטום היאכטה.

כמובן שבמציאות לא ניתן למדוד בעין זווית מדוייקת ולכן לא ניתן להוריד תכווין יחסי למפה, אך במבחן הניווט החופי ייתכן וחלק מהתכווינים יינתנו כתכווינים יחסיים, אז כדי להשתמש בהם על המפה יש להפוך אותם לתכווינים אמיתיים. התיקון של תכווין יחסי לתכווין אמיתי נעשה באמצעות הקורס האמיתי.

תכווין מעבר

תכווין מעבר, הנקרא גם טרנזיט, הוא תכווין העובר דרך שני אתרים. במבחן ניווט חופי ניתן להשתמש בתכווין זה כבכל תכווין רגיל, אך גם כדרך לגלות את שגיאת המצפן. מכיוון שדרך שני אתרים יכול לעבור קו אחד בלבד, כאשר נתון לנו בשאלה תכווין מעבר נוכל מיידית למדוד את התכווין האמיתי במפה, להשוות ביניהם ולמצוא את שגיאת המצפן.

השפעת הרוח על ההפלגה

עד כה עסקנו בניווט חופי בעולם "סטרילי": ללא השפעות חיצוניות. אך בפועל בעת ההפלגה משפיעים עלינו גורמים כמו רוח וזרם. הרוח גורמת לנו לסטייה מהכיוון אליו מכוון חרטום הספינה. סטייה זו מכונהLEEWAY במבחן הניווט החופי. את הסטייה הזו יש להפחית או להוסיף לקורס ההפלגה האמיתי (בהתאם לרוח בה הדופן פוגעת) על מנת לקבל את קורס ההפלגה בפועל, המכונה Course Over Ground (COG). 

חשוב I – בשאלות רוח אין לסמן על המפה TC, אלא COG לאחר התחשבות ב-LEEWAY. 

השפעת הזרם על ההפלגה

הזרם משפיע גם על כיוון ההפלגה בפועל וגם על מהירות ההפלגה בפועל. לכן בשאלות זרם נכיר נתון נוסף: Speed Over Ground (SOG), שבדומה ל-COG מבטא את מהירות ההפלגה בפועל.

כך במידה ונפליג עם זרם נגדי מהירות ההפלגה בפועל תקטן וה-SOGתהיה קטנה מהמהירות הנמדדת על ידי הלוג (מד מהירות); ואילו עם נפליג עם זרם בכיוון הפפלגה שלנו המהירות בפועל תגדל וה-SOGתהיה גדולה מהמהירות הנמדדת בלוג.

במבחן ניווט חופי שלושה סוגי שאלות זרם:

1. זרם מקביל לכיוון ההפלגה

זרם נגדי לכיוון ההפלגה או עם כיוון ההפלגה.

שאר השאלות ניתנות לפיתרון על ידי שימוש במשולש וקטורים המייצגים כל אחד נתון אחר: וקטור הזרם, וקטור הקורס האמיתי ווקטור ההתקדמות בפועל (COG, SOG). לכל וקטור כיוון וגודל. גודל הוקטור נקבע על פי המהירות והזמן הנתון בשאלה.

2. שאלות בהן חסר וקטור שלם

ברוב השאלות נקבל כנתון בשאלה שני וקטורים מלאים (כיוון וגודל) ונצטרך למצוא את השלישי.

3. שאלות בהן חסרים שני חצאי וקטור (או שאלות "אין זמן")

בשאלות אלה נקבל כנתונים בשאלה וקטור אחד מלא (כיוון וגודל) ושני חצאי וקטורים – אחד רק גודל והשני רק כיוון. כדי לפתור את השאלה נצטרך לקחת "הנחת זמן".

חשוב I – יש לזהות את סוג השאלה לפני תחילת העבודה. אם לא נתון לנו זמן בשאלה זה סימן מזהה לכך שמדובר בשאלה מהסוג השלישי.