חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 21

בשעה 01:30 שני מצופים משיטת ה- "CARDINAL” ב- ,”FROGS ISLAND" המצוף המזרחי והמצוף הדרומי, היו על תכווין מעבר. נילקח אליהם תכווין במצפן המגנטי והיה 025°. קורס המצפן של ספינתך היה 255°. מהירות הספינה 3 קשרים. בשעה 01:50 מצוף בעל תכונות היכר של  FL(4).Y.20s(שרטון כרמל) היה ברוחבית כלי השייט )טבלת הדויאציה אינה אמינה (.

חשב:

א. מיקום הספינה בשעה  01:30.

ב. את הדוויאציה של המצפן.

ג. מהו תכווין האמיתי למצוף של השעה 01:50 כאשר היה ברוחבית.

ד. אם בשעה 01:50 תשנה את קורס המצפן ל- 180° האם יהיה שינוי בשגיאת המצפן

כתוצאה משינוי הקורס? נמק את תשובתך.

 

תשובה

בשעה 01:30 שני מצופים משיטת ה- "CARDINAL” ב- ,”FROGS ISLAND" המצוף המזרחי והמצוף הדרומי, היו על תכווין מעבר. נילקח אליהם תכווין במצפן המגנטי והיה 025°. קורס המצפן של ספינתך היה 255°. מהירות הספינה 3 קשרים. בשעה 01:50 מצוף בעל תכונות היכר של  FL(4).Y.20s(שרטון כרמל) היה ברוחבית כלי השייט )טבלת הדויאציה אינה אמינה (.

חשב:

א. מיקום הספינה בשעה  01:30.

32° 51.2' N : 034° 57.4' E

ב. את הדוויאציה של המצפן.

E 

 

W 

T.B

C.ERR

C.B

033˚

8˚E

025˚

 

 

DEV= C.ERR +/- VAR

DEV=8˚E-4.5˚E(2015)=3.5˚E

ג. מהו תכווין האמיתי למצוף של השעה 01:50 כאשר היה ברוחבית.

נחסיר מה-TC 90˚ בגלל הרוחבית ונקבל תכווין שני:

263˚-90˚=173˚

ד. אם בשעה 01:50 תשנה את קורס המצפן ל- 180° האם יהיה שינוי בשגיאת המצפן

כתוצאה משינוי הקורס? נמק את תשובתך.

כן. שינוי הקורס גורר שינוי בדוויאציה ולכן שגיאת המצפן כולה תשתנה.