חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 28

בשעה 09:30 ספינתך נמצאת ליד מצוף בעל תכונות היכר של FL (2) 8s (על המצוף מורכב מחזיר הד מכ"מ) המצוף נמצא במפרץ חיפה. מהאתר של השעה 09:30 הספינה צריכה להגיע לפתח הכניסה של נמל עכו (בין שני מגדלורי הכניסה), הרוח נושבת מכיוון 060°. הספינה יכולה לחדד 35° לרוח בכל מפנה. הרוח גורמת לסטייה של 5° . עליך לבצע את ההפלגה בקדמית החדה ביותר ובשני מיפנים (גלסים) בלבד.

חשב:

א. את שני הקורסים להפלגה (T.C)

ב. את שני הקורסים ביחס לקרקע (C.O.G)

ג. את אורכו של כל מסלול בנפרד.

תשובה

 בשעה 09:30 ספינתך נמצאת ליד מצוף בעל תכונות היכר של FL (2) 8s (על המצוף מורכב מחזיר הד מכ"מ) המצוף נמצא במפרץ חיפה. מהאתר של השעה 09:30 הספינה צריכה להגיע לפתח הכניסה של נמל עכו (בין שני מגדלורי הכניסה), הרוח נושבת מכיוון 060° . הספינה יכולה לחדד 35° לרוח בכל מפנה. הרוח גורמת לסטייה של 5° . עליך לבצע את ההפלגה בקדמית החדה ביותר ובשני מיפנים (גלסים) בלבד.

חשב:

א. את שני הקורסים להפלגה (T.C)

060˚+/-35˚=095˚/025˚

ב. את שני הקורסים ביחס לקרקע (C.O.G)

095˚+5˚=100˚

025˚-5˚=020˚

ג. את אורכו של כל מסלול בנפרד.

1.6M ; 3.9M