חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 16

א. בהמשך לקו השחור מול מעגן מגדים  )צפונית לעתלית ( מופיעים שני אורות על החוף.

האור האחד Oc. 4s. 5 M והאור השני Oc. R. 4s. 4M  . למה משמשים אורות אלו?

ב. למגדלור המערבי של " ILLUSIONS ISLAND " יש שלוש גזרות של אורות.

באיזה תחום זוויות ניתן לראות כל אחד מהאורות מכיוון הים?

ג. באיזה גזרה הייתה בוחר על מנת להיכנס למרינה ) הנמצאת ליד המגדלור ( נמק תשובתך.

ד. בכניסה למרינה של הרצליה מסומן עומק של 46 מטרים, האם במהלך של 24 שעות תיתכן

שינוי בעומק זה ? נמק תשובתך.

ה. ספינה שהשוקע שלה 2.5 מטרים ורוצה לשמור על מינימום מרווח ביטחון של 0.2 מטר ,

האם תוכל להיכנס לרציף E במרינה הרצליה ולשהות שם למשך 3 ימים) נמק תשובתך (?

ו. מדוע יש שוני בערך של הוואריאציה על פני המפה?

ז.האם יהיה שינוי במצופים בכניסה הצפונית לנמל חדרה לו האזור היה ב I.A.L.A—B ?

)נמק תשובתך(

ח. על המפה כתוב שקנה המידה הוא 1:300.000 . אם קנה המידה היה 1:30.000 באיזה משתי

המפות הפירוט היה מפורט יותר ? יש לנמק את התשובה.

ט. מהו טווח השינוי בגובה פני המים על פי המפה בין M.L.W.N –לM.H.W.N ?

י.  על פי המפה איזה סוג קרקעית נמצאת בחלקו הדרומי של מפרץ עתלית ?

יא . פרט את תכונות ההיכר של המצוף הנמצא באתר 32° 51' N: 035° 00.2' E ?

יב. פרט את תכונות ההיכר של המגדלור " YONATHAN ISLAND ".

יג. מה אורכו המדויק של מזח הפחם בחדרה מהיבשה ועד המגדלור בקצה המזח ?

יד. איזה מספר קטלוגי של מפה צריך על מנת לקבל פירוט טוב יותר של אזור הפלגה הנמצאת

בין חדרה לפלמחים?

טו. האם מותר על פי המפה לחצות ממזרח למערב או להפך עם כלי שייט, בין האי ARIK ISLAND לבין- ILLUSIONS ISLANDS ? נמק תשובתך.

תשובה

 

א. בהמשך לקו השחור מול מעגן מגדים  )צפונית לעתלית ( מופיעים שני אורות על החוף.

האור האחד Oc. 4s. 5 M והאור השני Oc. R. 4s. 4M  . למה משמשים אורות אלו?

מסמנים את הטרנזיט לכניסה בטוחה למעגן מגדים

ב. למגדלור המערבי של " ILLUSIONS ISLAND " יש שלוש גזרות של אורות.

באיזה תחום זוויות ניתן לראות כל אחד מהאורות מכיוון הים?

ירוק 059˚-113˚

לבן 113˚-149˚

אדום149˚-170˚

ג. באיזה גזרה הייתה בוחר על מנת להיכנס למרינה ) הנמצאת ליד המגדלור ( נמק תשובתך.

הגזרה הלבנה נקייה ממכשולים ולכן אם הייתה שם מרינה היינו נכנסים דרך גזרה זו.

ד. בכניסה למרינה של הרצליה מסומן עומק של 46 מטרים, האם במהלך של 24 שעות תיתכן

שינוי בעומק זה ? נמק תשובתך.

כן, בהתאם לזמני גאות ושפל.

ה. ספינה שהשוקע שלה 2.5 מטרים ורוצה לשמור על מינימום מרווח ביטחון של 0.2 מטר ,

האם תוכל להיכנס לרציף E במרינה הרצליה ולשהות שם למשך 3 ימים) נמק תשובתך (?

לא. שוקע הספינה 2.5 מ' + מרווח בטחון של 20 ס"מ = 2.7 מ' עומק נחוץ מתחת לשידרית.

על פי מפת מרינה הרצליה העומק המינימלי ברציף E הוא 2.5 מ' והעומק המינימלי בין רציף E לפתח המרינה הוא 2.4 מ' ולכן לא ניתן להיכנס אליו עם ספינה זו.

ו. מדוע יש שוני בערך של הוואריאציה על פני המפה?

שגיאת הוריאציה היא הזווית בין הצפון האמיתי לצפון המגנטי, זווית זו משתנה כתלות במיקומנו על פני כדוה"א.

ז.האם יהיה שינוי במצופים בכניסה הצפונית לנמל חדרה לו האזור היה ב I.A.L.A—B ?

)נמק תשובתך(

כן. אנחנו שייכים לשיטת מיצוף I.A.L.A-A ובהתאם מסומנים המצופים צפונית לחדרה. לו האזור היה ב- I.A.L.A-Bשיטת המיצוף הייתה שונה.

ח. על המפה כתוב שקנה המידה הוא 1:300.000 . אם קנה המידה היה 1:30.000 באיזה משתי

המפות הפירוט היה מפורט יותר ? יש לנמק את התשובה.

1:30.000. משמעות קנה המידה היא שעל כל 30,000 ס"מ במציאות יש 1 ס"מ במפה. בקנה המידה השני (1:300,000) כל ס"מ במפה צריך לכסות 300,000 ס"מ – כלומר שטח גדול יותר ולכן המפה תהיה פחות מפורטת.

ט. מהו טווח השינוי בגובה פני המים על פי המפה בין M.L.W.N –לM.H.W.N ?

לפי טבלת גאות ושפל MHWS= 0.4 מ', MLWN=0.1 מ'. טווח הבדלי גובה המים: 0.3 מ'

י.  על פי המפה איזה סוג קרקעית נמצאת בחלקו הדרומי של מפרץ עתלית ?

האות R מסמנת קרקע סלעית.

יא . פרט את תכונות ההיכר של המצוף הנמצא באתר 32° 51' N: 035° 00.2' E ?

מצוף קרדינלי המסמן מכשול ניווט שיש לעבור מצפון. נצנוץ לבן מהיר ללא הפסקה.

יב. פרט את תכונות ההיכר של המגדלור " YONATHAN ISLAND ".

קבוצת נצנוצים צהובים של 2 + 1 כל 20 שניות, גובה המגדלור 41 מטר, טווח הארה בלילה 14M, צופר ערפל מותקן.

יג. מה אורכו המדויק של מזח הפחם בחדרה מהיבשה ועד המגדלור בקצה המזח ?

1.1 מייל.

יד. איזה מספר קטלוגי של מפה צריך על מנת לקבל פירוט טוב יותר של אזור הפלגה הנמצאת

בין חדרה לפלמחים?

22

טו. האם מותר על פי המפה לחצות ממזרח למערב או להפך עם כלי שייט, בין האי ARIK ISLAND לבין- ILLUSIONS ISLANDS ? נמק תשובתך.

לא. בין האיים מסומנים מכשולי ניווט המהווים סכנה (עומק רדוד מ-2.5 מ', סלעים נשטפים) ולכן אין להפליג ביניהם.

 

 

א-תכווין מעבר.

º - ב-אדום 149º—170 :לבן- 113º—149º : ירוק- 059º-113º :

ג-בסקטור הלבן מכיוון שאין מכשולים בגזרה זו.

ד.חיובי , יתכנו שינוים כתוצאה מגאות ושפל.

ה.שלילי, בזמן השפל היא לא תוכל לשמור את המרווח הבטיחותי כפי שנדרש.

ו.בגלל תזוזת היבשות הקוטב המגנטי זז ולכן יש שינוי בשדות המגנטים של כדור הארץ .

ז.חיובי, המצופים יהיו הפוכים בצבע והצורה.

ח.ככול שהמספר קטן יותר כך הפירוט טוב יותר.

ט. 0.3 מטרים

י.סלעים

יא.מצוף בצבע שחור צהוב, המסמן סכנה לשייט לפי שיטת קרדינאל יש לעבור אותו

מהצפון

יב. 2+1 נצנוצים בצבע צהוב בתהליך של 20 שניות, גובה המגדלור 41 מטרים וניראה

למרחק של 24 מיל. בנוסף משמיעה אות קולי של 2 תקיעות שופר .

יג. 1.1 מיל ימי.

יד.מפה מספר קטלוגי 22 של הוצאת מפ"י.

טו.שלילי, אזור שמסומן כסכנה לשייט