חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 58

בשעה 09:00 ספינתך מפליגה בקורס מצפן C/C=169°. נלקח תכווין מצפן למצוף המסמן שיש לעבור

אותו ממזרח לו באתר32˚ 53' N ; 034˚ 59' E  (בערך) והיה C/B=210°. מהירות הספינה 4

קשרים. בשעה 09:30  אותו המצוף היה על תכווין של C/B= 290°. באזור נושבת רוח מזרחית

הגורמת לטרידה של 5.5˚ .

חשב:

א- את ה- C.O.G (הקורס ביחס לקרקע).

ב- מיקום הספינה בשעה 09:30.

תשובה

בשעה 09:00 ספינתך מפליגה בקורס מצפן C/C=169°. נלקח תכווין מצפן למצוף המסמן שיש לעבור

אותו ממזרח לו באתר32˚ 53' N ; 034˚ 59' E  (בערך) והיה C/B=210°. מהירות הספינה 4

קשרים. בשעה 0930 אותו המצוף היה על תכווין של C/B= 290° . באזור נושבת רוח מזרחית

הגורמת לטרידה של 5.5˚ .

חשב:

א- את ה- C.O.G (הקורס ביחס לקרקע).

 

 

E

 

 

 

W

COG

LeeWay

T.C

VAR

MC

DEV

C.C

179.3˚

5.5˚

174.8˚

4.5˚E

169.3˚

0.3˚E

169˚

 

 

ב- מיקום הספינה בשעה 09:30.

32˚ 52.6' N ; 035˚ 00' E