חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 27

בשעה 08:00 ספינתך נמצאת דרומית למגדלור של "YONATHAN ISLAND " והטווח מהמגדלור היה 4 מייל. מהירות הספינה 6.9 קשרים. הספינה מפליגה בעזרת מפרשים בלבד. הספינה צריכה להגיע למצוף הנמצא באתר: 32° 53.2' N ; 034° 50.5' E . הרוח בין שני האתרים היא נגדית. על הספינה להגיע בדרך הקצרה ביותר, הספינה יכולה לחדד לרוח 40° בשני המפנים. הרוח גורמת לסטייה של 6°. יש לבצע את ההפלגה בשני מיפנים (גלסים) בלבד.

חשב:

א. את שני הקורסים ביחס לקרקע (C.O.G)

ב. את שני קורסי ההפלגה (T.C)

ג. את הזמן בו הספינה תהיה ליד המצוף.

ד. הגדר את האתר שבו הספינה תשנה מפנה.

 

 

 

תשובה

בשעה 08:00 ספינתך נמצאת דרומית למגדלור של "YONATHAN ISLAND " והטווח מהמגדלור היה 4 מייל. מהירות הספינה 6.9 קשרים. הספינה מפליגה בעזרת מפרשים בלבד. הספינה צריכה להגיע למצוף הנמצא באתר: 32° 53.2' N ; 034° 50.5' E . הרוח בין שני האתרים היא נגדית. על הספינה להגיע בדרך הקצרה ביותר, הספינה יכולה לחדד לרוח 40° בשני המפנים. הרוח גורמת לסטייה של 6°. יש לבצע את ההפלגה בשני מיפנים (גלסים) בלבד.

חשב:

א. את שני הקורסים ביחס לקרקע (C.O.G)

נחשב TC:

100˚+/-40˚=140˚/060˚

נחשב COG:

140˚+6˚=146˚

060˚-6˚=054˚

ב. את שני קורסי ההפלגה (T.C)

140˚ ; 060˚

ג. את הזמן בו הספינה תהיה ליד המצוף.

15:23

ד. הגדר את האתר שבו הספינה תשנה מפנה.

32° 38.5’ N : 034° 26’ E