חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 43

ספינתך מפליגה בקורס מצפן C/C=280°. בשעה 09:00 נלקח תכווין מצפן למצוף המסמן

שיש לעבור אותו מצפון ,באתר FROGS ISLAND)) והיה °C/B =210 . מהירות הספינה 4

קשרים. בשעה 09:30 אותו המצוף היה על תכווין של ° C/B= 140. באזור נושבת רוח צפון

מזרחית הגורמת לסטייה של ° 5.5.

חשב:

א. את ה- C.O.G (הקורס ביחס לקרקע)

ב. מיקום הספינה בשעה 09:30

תשובה

ספינתך מפליגה בקורס מצפן C/C=280°. בשעה 09:00 נלקח תכווין מצפן למצוף המסמן

שיש לעבור אותו מצפון ,באתר FROGS ISLAND)) והיה °C/B =210 . מהירות הספינה 4

קשרים. בשעה 09:30 אותו המצוף היה על תכווין של ° C/B= 140. באזור נושבת רוח צפון

מזרחית הגורמת לסטייה של ° 5.5.

חשב:

א. את ה- C.O.G (הקורס ביחס לקרקע)

 

 

E E

 

 

 

W

COG

LeeWay

T.C

VAR

MC

DEV

C.C

~270

5.5˚

~276˚  

4.5˚E

271.3

8.7W

280˚  

 

ב. מיקום הספינה בשעה 09:30

32˚ 54.8' N ; 034˚ 57' E