חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 49

בשעה 08:00 נילקח תכווין מצפן לספינת המגדלור באתר 32˚ 46.4' N ; 034˚ 55.1' E והיה C/B=123°. מהירות הספינה 4 קשר. קורס המצפן של הספינה C/C = 180°. בשעה 08:30 שני מגדלורים  “Oc.R.4s 4M" ו- “Oc.4s 5M” (דרומית לחוף החותרים (הכי טובים)) היו על תכווין מעבר במצפן המגנטי והיה C/B = 105° .

(טבלת הדוויאציה אינה אמינה לצורך פתרון שאלה זו).

חשב:

א. את שגיאת המצפן

ב. את הדוויאציה

ג. מיקום הספינה בשעה 09:00

תשובה

בשעה 08:00 נילקח תכווין מצפן לספינת המגדלור באתר 32˚ 46.4' N ; 034˚ 55.1' E והיה C/B=123°. מהירות הספינה 4 קשר. קורס המצפן של הספינה C/C = 180°. בשעה 08:30 שני מגדלורים  “Oc.R.4s 4M" ו- “Oc.4s 5M” (דרומית לחוף החותרים (הכי טובים)) היו על תכווין מעבר במצפן המגנטי והיה C/B = 105° .

(טבלת הדוויאציה אינה אמינה לצורך פתרון שאלה זו).

חשב:

א. את שגיאת המצפן.

E

 

W

T.B

C.ERR

C.B

100˚

5˚W

105˚

 

 

ב. את הדוויאציה

DEV=C.ERR+/-VAR=5˚W-4.5˚E=9.5˚W

ג. מיקום הספינה בשעה 09:00

32˚ 43' N ; 034˚ 54' E