חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 26

ספינתך מפליגה בעזרת מפרשים בלבד, בשעה 11:55 ספינתך נמצאת ליד תחנת נתב של מקשר הדלק באשקלון. על הספינה להגיע לתחנת הנתב של נמל אשדוד. בין שני האתרים הרוח היא נגדית, הספינה יכולה לחדד לרוח 40° בכל מפנה. הרוח גורמת לטרידה של 5°. מהירות הספינה 6 קשרים.

חשב:

א. את שני קורסי ההפלגה האמיתיים (T.C)

ב. את שני הקורסים ביחס לקרקע (C.O.G)

ג. את זמן ההגעה ליעד.

תשובה

ספינתך מפליגה בעזרת מפרשים בלבד, בשעה 11:55 ספינתך נמצאת ליד תחנת נתב של מקשר הדלק באשקלון. על הספינה להגיע לתחנת הנתב של נמל אשדוד. בין שני האתרים הרוח היא נגדית, הספינה יכולה לחדד לרוח 40° בכל מפנה. הרוח גורמת לטרידה של 5°. מהירות הספינה 6 קשרים.

חשב:

א. את שני קורסי ההפלגה האמיתיים (T.C)

033˚+/-040˚=073˚/353˚

ב. את שני הקורסים ביחס לקרקע (C.O.G)

353˚-5˚=348˚

073˚+5˚=078˚

ג. את זמן ההגעה ליעד.

משך הפלגה: 18M/6knt=3h

ETA: 14:55