חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 59

גובה הצופה מעל פני המים 4 מטרים, בשעה 08:00 נילקח תכווין מצפן אל מגדלור בקצה שובר

הגלים במרינה "הרצליה" בדיוק בזמן התגלותו על האופק והיה ° C/B = 090 .קורס

המצפן ברגע ההתגלות היה ° C/C = 345 . מהאתר של השעה 08:00 הספינה צריכה להגיע

בשעה 10:00 ארבעה מייל מערבית למגדלור "יפו".

חשב:

א- מיקום הספינה בשעה 08:00.

ב-את קורס המצפן המגנטי שהספינה צריכה להפליג ליעד.

ג-מה תהיה מהירות ההפלגה על מנת להגיע ליעד בזמן ?

 

תשובה

גובה הצופה מעל פני המים 4 מטרים, בשעה 08:00 נילקח תכווין מצפן אל מגדלור בקצה שובר

הגלים במרינה "הרצליה" בדיוק בזמן התגלותו על האופק והיה ° C/B = 090 .קורס

המצפן ברגע ההתגלות היה ° C/C = 345 . מהאתר של השעה 08:00 הספינה צריכה להגיע

בשעה 10:00 ארבעה מייל מערבית למגדלור "יפו".

חשב:

א- מיקום הספינה בשעה 08:00.

32 ˚11' N ; 034˚33.5' E

ב-את קורס המצפן המגנטי שהספינה צריכה להפליג ליעד.

135˚

ג-מה תהיה מהירות ההפלגה על מנת להגיע ליעד בזמן ?

9.6M/2h=4.8 knt