חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 172

סירתך מפליגה בלילה בין אשדוד לאשקלון. בשעה 20:30 לקחת שני תכווינים (אמיתיים) לשני מגדלורים:
למגדלור אשדוד (המנצנץ 3 פעמים במחזור של 20 שניות) T.B. 090º
למגדלור אשקלון (המנצנץ 2 פעמים במחזור של 10 שניות) T.B. 172º
עליך להצליב את התכווינים ולמצוא במפה את המיקום של האתר (סמן אתר זה באות "D" במפה).
מה יהיה הקורס האמיתי מנקודה זו לאתר "E” הנמצא במיקום 31º 50’ N: 034º 20’ E?
פתור על המפה וסמן את תשובה הנכונה.

תשובה

סירתך מפליגה בלילה בין אשדוד לאשקלון. בשעה 20:30 לקחת שני תכווינים (אמיתיים) לשני מגדלורים:
למגדלור אשדוד (המנצנץ 3 פעמים במחזור של 20 שניות) T.B. 090º
למגדלור אשקלון (המנצנץ 2 פעמים במחזור של 10 שניות) T.B. 172º
עליך להצליב את התכווינים ולמצוא במפה את המיקום של האתר (סמן אתר זה באות "D" במפה).
מה יהיה הקורס האמיתי מנקודה זו לאתר "E” הנמצא במיקום 31º 50’ N: 034º 20’ E?
פתור על המפה וסמן את תשובה הנכונה.

ג. T.C. 277º

Lat . 31º 48,9‟ N  Long. 034º 30.5‟ E