חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 67

בשעה 06:30 ספינתך מפליגה 320˚= T/C. נלקחו 2 תכווינים יחסיים: לקצה שובר הגלים של נמל חיפה 140˚ R/B. לבית חולים רמב"ם 090˚ R/B .

חשב: את אתר הספינה בשעה 06:30.

תשובה

בשעה 06:30 ספינתך מפליגה 320˚= T/C. נלקחו 2 תכווינים יחסיים: לקצה שובר הגלים של נמל חיפה 140˚ R/B. לבית חולים רמב"ם 090˚ R/B .

חשב: את אתר הספינה בשעה 06:30.

32˚ 51.3' N ; 035˚ 01' E