חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 171

בשעה 10:00 הייתה הסירה באתר Lat. 31° 47’ N, Long. 034° 36’ E
קורס ההפלגה 255°, ומהירותה - 12 קשר. היכן תהיה הספינה בשעה 10:45 ?
פתור ושרטט את פתרון השאלה במפה וסמן את התשובה הנכונה.

תשובה

בשעה 10:00 הייתה הסירה באתר Lat. 31° 47’ N, Long. 034° 36’ E
קורס ההפלגה 255°, ומהירותה - 12 קשר. היכן תהיה הספינה בשעה 10:45 ?
פתור ושרטט את פתרון השאלה במפה וסמן את התשובה הנכונה.

א. Lat. 31° 44,4‟ N, Long.0 34° 26‟ E