חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 92

ספינתך נמצאת בשעה 06:20 ליד מצוף Fl(2)8s ומורכב עליו מחזיר הד מכ"מ פסיבי )במפרץ חיפה(.

הספינה צריכה להפליג לפתח הכניסה של מרינה עכו , הספינה צריכה להיות בעכו בשעה07:00 .

באזור ההפלגה ישנו זרם של  250°/2.

חשב:

א.  . C.O.G

ב. T.C (על פי הצפון האמיתי (

ג. מהירות מנועים.

ד. . S.O.G

תשובה

ספינתך נמצאת בשעה 06:20 ליד מצוף Fl(2)8s ומורכב עליו מחזיר הד מכ"מ פסיבי )במפרץ חיפה(.

הספינה צריכה להפליג לפתח הכניסה של מרינה עכו , הספינה צריכה להיות בעכו בשעה07:00 .

באזור ההפלגה ישנו זרם של  250°/2.

חשב:

א.  . C.O.G

040˚

ב. T.C (על פי הצפון האמיתי (

047˚

ג. מהירות מנועים.

8.4 knt

ד. . S.O.G

6.75 knt