חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 78

ספינתך מפרשית יוצאת מפתח המרינה בעכו בשעה 08:00  . הרוח הנושבת באזור היא רוח

דרומית בדיוק וגורמת לסטייה של. מהירות הספינה 5 קשרים.  הספינה צריכה להגיע לפתח

הכניסה של נמל קישון.  הספינה יכולה לחדד לרוח 30° בכל מפנה. את ההפלגה יש לבצע כך

שהספינה תפליג ב- 3 מיפנים (גלסים (בלבד והכניסה לנמל הקישון יהיה בהתאם להמלצות של

נתיבי הכניסה למפרשיות על פי המפה.

חשב:

א.  את ה- C.O.G שהספינה תפליג בהם.

ב.  את ה-  .T. C

ג.  את המרחק הכולל של ההפלגה ואת זמן ההגעה ליעד.

תשובה

ספינתך מפרשית יוצאת מפתח המרינה בעכו בשעה08:00 . הרוח הנושבת באזור היא רוח

דרומית בדיוק וגורמת לסטייה של. מהירות הספינה 5 קשרים.  הספינה צריכה להגיע לפתח

הכניסה של נמל קישון.  הספינה יכולה לחדד לרוח 30° בכל מפנה. את ההפלגה יש לבצע כך

שהספינה תפליג ב- 3 מיפנים) גלסים (בלבד והכניסה לנמל הקישון יהיה בהתאם להמלצות של

נתיבי הכניסה למפרשיות על פי המפה.

חשב:

א.  את ה- C.O.G שהספינה תפליג בהם.

COG= 146° ; 214°

ב.  את ה-  .T. C

CTS= 150°; 210°

ג.  את המרחק הכולל של ההפלגה ואת זמן ההגעה ליעד.

מרחק כולל:7M

ETA=08:00+7M/5knt=09:24