חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 45

בשעה 17:00 ספינתך נמצאת ליד מצוף בעל תכונות היכר של FL (2). 8s   (נמצא 0.8 מייל צפונית

מזרחית לפתח הכניסה לנמל חיפה). מאתר זה הספינה צריכה להגיע בשעה 18:00 לפתח

הכניסה של נמל עכו (בין שני האורות המנצנצים). באזור פועל זרם 000˚/2knt.

חשב:

א. C.O.G

ב. מהירות הספינה ביחס למים על מנת להגיע בזמן ליעד.

ג. .T.C ליעד.

תשובה

בשעה 17:00 ספינתך נמצאת ליד מצוף בעל תכונות היכר של FL (2). 8s   (נמצא 0.8 מייל צפונית

מזרחית לפתח הכניסה לנמל חיפה). מאתר זה הספינה צריכה להגיע בשעה 18:00 לפתח

הכניסה של נמל עכו (בין שני האורות המנצנצים). באזור פועל זרם 000˚/2knt.

חשב:

א. C.O.G

023˚

ב. מהירות הספינה ביחס למים על מנת להגיע בזמן ליעד.

3.7 knt

ג. .T.C ליעד.

036˚