חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 61

בשעה 08:00 נלקחו שני תכווינים. למגדלור של "ראש כרמל" היה 070˚. לספינת המגדלור הנמצאת

דרומה לראש כרמל היה 140˚.

חשב: את אתר הספינה בשעה 08:00.

תשובה

בשעה 08:00 נלקחו שני תכווינים. למגדלור של "ראש כרמל" היה 070˚. לספינת המגדלור הנמצאת

דרומה לראש כרמל היה 140˚.

חשב: את אתר הספינה בשעה 08:00.

32˚ 48.2' N ; 034˚ 53.4' E