חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 18

בשעה 17:12 נילקח תכווין מעבר במצפן המגנטי למגדלור הנמצא בקצה המערבי של מזח

הפחם בחדרה ולמצוף הנמצא דרומית מערבית ל מזח Fl(3).W.23s והיה040.5° . בו זמנית הטווח למצוף הנ"ל היה 2.2 כבל.

)טבלת הדויאציה אינה אמינה לשאלה זו(.

חשב:

א . את הדוויאציה של המצפן.

ב . מה יהיה קורס המצפן שיש להפליג על מנת להגיע למגדלור של מעגן מכמורת?

ג . מהירות הספינה 6 קשר, באיזה שעה תגיע הספינה למעגן מכמורת?

ד . את מיקום הספינה בשעה  17:12(יש לתת את המיקום בדיוק של עשיריות הדקה).

תשובה

בשעה 17:12 נילקח תכווין מעבר במצפן המגנטי למגדלור הנמצא בקצה המערבי של מזח

הפחם בחדרה ולמצוף הנמצא דרומית מערבית ל מזח Fl(3).W.23s והיה040.5° . בו זמנית הטווח למצוף הנ"ל היה 2.2 כבל.

)טבלת הדויאציה אינה אמינה לשאלה זו(.

חשב:

א . את הדוויאציה של המצפן.

E

 

W

TB

C.ERR

CB

049˚

8.5˚E

040.5˚

 

DEV= C.ERR +/- VAR

DEV=8.5˚E-4.67˚E(2015)=3.8˚E

ב . מה יהיה קורס המצפן שיש להפליג על מנת להגיע למגדלור של מעגן מכמורת?

CC=153.5˚

E

 

W

TC

C.ERR

CC

162˚

8.5˚E

153.5˚

 

 

ג . מהירות הספינה 6 קשר, באיזה שעה תגיע הספינה למעגן מכמורת?

מרחק ההפלגה 3.75M, לכן:

3.75M/6knt=0.625h

0.625h*60min/h=37.5min

יש להוסיף לזמן ההתחלה 37.5 דקות, לכן נגיע בשעה 17:49

ד . את מיקום הספינה בשעה  17:12(יש לתת את המיקום בדיוק של עשיריות הדקה).

32° 28N : 034° 51.5' E