חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 17

נצפתה לאחרונה במבחן

בשעה 20:00 נלקח תכווין מעבר במצפן הג'יירו למצוף בעל תכונות היכר QFL. 5s ולקצה מזח

הפחם באשקלון והיה033° . בו זמנית הטווח שנימדד מקצה מזח הפחם היה 3 מייל.

קורס מצפן הג'ירו של ספינתך020° , מהירות הספינה 3.5 קשרים.

חשב:

א . הגדר את מיקום הספינה בשעה 20:00

ב.  חשב את שגיאת הג'ירו.

ג.  את השעה שבו האור המנצנץ של הכניסה למרינה של אשקלון יהיה ברוחבית?

ד. בהנחה שהספינה מפליגה בדרך הקצרה ביותר בין שני האתרים על איזה עבירה היא

עוברת ?

תשובה

בשעה 20:00 נלקח תכווין מעבר במצפן הג'ירו למצוף בעל תכונות היכר QFL. 5s ולקצה מזח

הפחם באשקלון והיה033° . בו זמנית הטווח שנימדד מקצה מזח הפחם היה 3 מייל.

קורס מצפן הג'ירו של ספינתך020° , מהירות הספינה 3.5 קשרים.

חשב:

א . הגדר את מיקום הספינה בשעה 20:00

31° 35.8' N: 34° 27.5' E

ב.  חשב את שגיאת הג'ירו.

E

 

W

TB

G.ERR

GB

036˚

3˚E

033˚

 

 

ג.  את השעה שבו האור המנצנץ של הכניסה למרינה של אשקלון יהיה ברוחבית?

22:00

ד. בהנחה שהספינה מפליגה בדרך הקצרה ביותר בין שני האתרים על איזה עבירה היא עוברת ?

כניסה לשטח ביטחון סגור K, ולשטחי אש 609, 610.