חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 72

בשעה 14:30 ספינתך נמצאת דרומית ובטווח של 2 מייל ממצוף המסמן שיש לעבור אותו ממערב במפרץ חיפה. קורס הספינה 230˚, מהירות הספינה 8.5 קשרים, הרוח באזור ההפלגה מזרחית וגורמת לדחי של .

חשב: את האתר המשוער של הספינה בשעה 15:00.

תשובה

בשעה 14:30 ספינתך נמצאת דרומית ובטווח של 2 מייל ממצוף המסמן שיש לעבור אותו ממערב במפרץ חיפה. קורס הספינה 230˚, מהירות הספינה 8.5 קשרים, הרוח באזור ההפלגה מזרחית וגורמת לדחי של .

חשב: את האתר המשוער של הספינה בשעה 15:00.

32˚ 48.8' N ; 034˚ 54.2' E