חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 93

ספינתך נמצאת באתר 32° 27.8’ N ;034° 50.6’ E. הספינה צריכה להפליג לנקודה הצפון מערבית

של שטח שיפוט נמל חדרה. מהירות הספינה 1.5 קשרים.

הזרם באזור ההפלגה  300° / 0.6.

חשב:

א- C.O.G .

ב. את הקורס על פי המצפן המגנטי.

ג. - S.O.G

תשובה

ספינתך נמצאת באתר 32° 27.8’ N ;034° 50.6’ E. הספינה צריכה להפליג לנקודה הצפון מערבית

של שטח שיפוט נמל חדרה. מהירות הספינה 1.5 קשרים.

הזרם באזור ההפלגה  300° / 0.6.

חשב:

א- C.O.G .

030˚

ב. את הקורס על פי המצפן המגנטי.

E

 

 

 

W

T.C

VAR

MC

DEV

C.C

055˚

4.67˚E

050.3˚

7.2˚E

043˚

 

 

ג. - S.O.G

1.4 knt