חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 80

בשעה 16:00 ספינתך מפליגה בקורס מצפן של- C/C = 172°. מהירות ספינתך 4 קשרים, הרוח

הנושבת באזור ההפלגה היא מזרחית בדיוק וגורמת לסטייה של . נילקח תכווין מצפן למגדלור עכו

והיה C/B= 090°. בשעה 16:30 המצוף שיש לעבור אותו ממזרח ב- FROG ISLAND היה ברוחבית

הספינה.

חשב:

א. C.O.G על פי הצפון האמיתי.

ב. את ה- T/B למצוף כאשר היה ברוחבית הספינה.

ג. מיקום הספינה בשעה 16:30.

תשובה

בשעה 16:00 ספינתך מפליגה בקורס מצפן של- C/C = 172°. מהירות ספינתך 4 קשרים, הרוח

הנושבת באזור ההפלגה היא מזרחית בדיוק וגורמת לסטייה של . נילקח תכווין מצפן למגדלור עכו

והיה C/B= 090°. בשעה 16:30 המצוף שיש לעבור אותו ממזרח ב- FROG ISLAND היה ברוחבית

הספינה.

חשב:

א. C.O.G על פי הצפון האמיתי.

182˚

ב. את ה- T/B למצוף כאשר היה ברוחבית הספינה.

286˚

ג. מיקום הספינה בשעה 16:30.

32˚ 53.4' N ; 035˚ 02.8' E