חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 8

א. ספינה המגיעה מהצפון ורוצה להיכנס לנמל הקישון, מה יהיו 3 הקורסים שהיא צריכה להפליג

בהתאם להמלצות שעל המפה?

ב. ספינה שהשוקע שלה 2.5 מטרים ורוצה לשמור על מינימום מרווח ביטחון של 0.2 מטר,

האם תוכל להיכנס לרציף E במרינה הרצליה ולשהות שם למשך 3 ימים (נמק תשובתך)?

ג. מדוע יש שוני בערך של הוואריאציה על פני המפה?

ד. האם יהיה שינוי במצופים בכניסה הצפונית לנמל חדרה לו האזור היה ב- I.A.L.A-B(נמק תשובתך)?

ה- על המפה כתוב שקנה המידה הוא- 1:300.000. אם קנה המידה היה 1:30.000 באיזה מ-2

המפות הפירוט היה מפורט יותר ? יש לנמק את התשובה.

תשובה

א. ספינה המגיעה מהצפון ורוצה להיכנס לנמל הקישון, מה יהיו 3 הקורסים שהיא צריכה להפליג

בהתאם להמלצות שעל המפה?

הקורסים מסומנים על מפת הקישון, נמדוד באמצעות השושנה: 110˚, 200˚, 125˚.

ב. ספינה שהשוקע שלה 2.5 מטרים ורוצה לשמור על מינימום מרווח ביטחון של 0.2 מטר,

האם תוכל להיכנס לרציף E במרינה הרצליה ולשהות שם למשך 3 ימים (נמק תשובתך)?

לא. שוקע הספינה 2.5 מ' + מרווח בטחון של 20 ס"מ = 2.7 מ' עומק נחוץ מתחת לשידרית.

על פי מפת מרינה הרצליה העומק המינימלי ברציף E הוא 2.5 מ' והעומק המינימלי בין רציף E לפתח המרינה הוא 2.4 מ' ולכן לא ניתן להיכנס אליו עם ספינה זו.

ג. מדוע יש שוני בערך של הוואריאציה על פני המפה?

שגיאת הוריאציה היא הזווית בין הצפון האמיתי לצפון המגנטי, זווית זו משתנה כתלות במיקומנו על פני כדוה"א.

ד. האם יהיה שינוי במצופים בכניסה הצפונית לנמל חדרה לו האזור היה ב- I.A.L.A-B(נמק תשובתך)?

כן. אנחנו שייכים לשיטת מיצוף I.A.L.A-A ובהתאם מסומנים המצופים צפונית לחדרה. לו האזור היה ב- I.A.L.A-Bשיטת המיצוף הייתה שונה.

ה- על המפה כתוב שקנה המידה הוא- 1:300.000. אם קנה המידה היה 1:30.000 באיזה מ-2

המפות הפירוט היה מפורט יותר ? יש לנמק את התשובה.

1:30.000. משמעות קנה המידה היא שעל כל 30,000 ס"מ במציאות יש 1 ס"מ במפה. בקנה המידה השני (1:300,000) כל ס"מ במפה צריך לכסות 300,000 ס"מ – כלומר שטח גדול יותר ולכן המפה תהיה פחות מפורטת.