חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 63

בשעה 14:30 ספינתך נמצאת ליד מצוף באי " FROG ISLAND " המסמן שיש לעבור אותו מדרום. קורס הספינה 230˚, מהירות הספינה 6.5 קשרים.

חשב: את האתר המשוער של הספינה בשעה 15:50.

תשובה

בשעה 14:30 ספינתך נמצאת ליד מצוף באי " FROG ISLAND " המסמן שיש לעבור אותו מדרום. קורס הספינה 230˚, מהירות הספינה 6.5 קשרים.

חשב: את האתר המשוער של הספינה בשעה 15:50.

DR: 32˚ 47.2' N ; 034˚ 51' E