חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 7

נצפתה לאחרונה במבחן

א. פרט את תכונות ההיכר של מגדלור "מכמורת".

ב. באתר034° 51’ E  32° 53’ N נמצא מצוף ולידו כתוב "RACON". הסבר את המושג ומדוע יש צורך במיקום זה בתוספת של "RACON" למצוף?

ג. מה מסמנים הקווים המקוקוים בצבע שחור היוצאים מהמגדלור ILLUSIONS ISLAND?

 

תשובה

א. פרט את תכונות ההיכר של מגדלור "מכמורת".

אור מתחלף לבן אדום כל 15 שניות, גובה המגדלור 14 מ', טווח הארה לשני הצבעים 10M.

ב. באתר 034° 51’ E   32° 53’ N נמצא מצוף ולידו כתוב "RACON". הסבר את המושג ומדוע יש צורך במיקום זה בתוספת של "RACON" למצוף? 

RACON מסמן משואת מכ"מ אקטיבית. מכיוון שהמצוף נמצא בנתיב הפלגה של סוחרות (אזור יחסית עמוס בתנועת כ"ש) מוסיפים משואה אקטיבית, על מנת להקל על הזיהוי במכ"מ בין מצוף למטרות כ"ש.

ג. מה מסמנים הקווים המקוקוים בצבע שחור היוצאים מהמגדלור ILLUSIONS ISLAND?

המגדלור הינו מגדלור גזרתי, המאיר בצבעים שונים לכיוונים שונים. הקווים מסמנים את הגזרות של צבעי המגדלור השונים.