חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 2

א . שוקע ספינתך 2.3 מטרים. אתה עוגן ברציף N במרינה "הרצליה", ברצונך לעבור לרציף B תוך כדי שמירה של לפחות 15 ס"מ מים מתחת לשדרית. התקופה היא של M.H.W.N

האם תוכל לבצע את התמרון לפי הדרישות ?

(יש לנמק את התשובה ,תשובה של כן או לא, לא תתקבל)

ב . הסבר את תכונות ההיכר של מגדלור "הר כרמל" (סטלה מאריס).

ג. לגבי צופה שגובהו 4 מטרים מעל פני המים, בראות טובה מה יהיה הטווח שהמגדלור יתגלה על קו האופק באור יום (מגדלור הר כרמל)?

 

תשובה

א . שוקע ספינתך 2.3 מטרים. אתה עוגן ברציף N במרינה "הרצליה", ברצונך לעבור לרציף B תוך כדי שמירה של לפחות 15 ס"מ מים מתחת לשדרית. התקופה היא של M.H.W.N

האם תוכל לבצע את התמרון לפי הדרישות ?

(יש לנמק את התשובה ,תשובה של כן או לא, לא תתקבל)

כן.

שוקע הספינה 2.3 מ' + מרווח בטחון של 15 ס"מ = 2.45 מ' עומק נחוץ מתחת לשידרית. 

על פי מפת מרינה הרצליה העומק המינימלי בנתיב בין רציף N לרציף Bהוא 2.4 מ'.

מכיוון שמדובר ב- M.H.W.N נוסיף לעומקים במפה 0.4 מ' ולכן העומק המינימלי בנתיב המבוקש הינו 2.4 מ' + 0.4 מ' = 2.8 מ',

לכן ניתן לבצע את התמרון כנדרש.

 

ב . הסבר את תכונות ההיכר של מגדלור "הר כרמל" (סטלה מאריס).

נצנוץ אחד לבן כל 5 שניות, גובה המגדלור 179 מ' מעל פני הים בגאות מקסימלית (M.H.W.S), טווח נראות בלילה של 30M.

 

ג. לגבי צופה שגובהו 4 מטרים מעל פני המים, בראות טובה מה יהיה הטווח שהמגדלור יתגלה על קו האופק באור יום (מגדלור הר כרמל)?

   2.1X√179+2.1X√4=32.3M