חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 4

א. מעבר לשובר הגלים המערבי של נמל "חדרה" נמצאים שני קווי העומק הקרובים לשובר הגלים, שלא מסומן עומקם. מה צריכים להיות העומקים של הקווים הנ"ל?

ב. השעה היא 12:00 בצהריים ,לקחת תכווין- מעבר לשני המגדלורים הנמצאים בקצה שוברי הגלים של נמל "חדרה", הטווח לקצה המערבי של שובר הגלים היה במכ"מ 2 "כבל", זרקת עוגן ובדקת שהעוגן לא ניגרר. על איזה עבירה הנך עובר? יש לנמק את התשובה.

ג . פרט את תכונות ההיכר של המגדלור הראשי של "אשדוד".

 

תשובה

א. מעבר לשובר הגלים המערבי של נמל "חדרה" נמצאים שני קווי העומק הקרובים לשובר הגלים, שלא מסומן עומקם. מה צריכים להיות העומקים של הקווים הנ"ל?

המזרחי של 5 מ' והמערבי של 10 מ'.

ניתן לדעת לפי העומקים משני צידי הקו, למשל: ממזרח לקו המזרחי יש עומקים הקטנים וקרובים ל-5 מ', ואילו מצידו המערבי של אותו הקו עומקים הגדולים וקרובים ל-5 מ'. לכן זהו קו עומק 5 מ'. באופן דומה ניתן לראות שקו העומק המערבי שבשאלה הוא של 10מ'.

ב. השעה היא 12:00 בצהריים ,לקחת תכווין- מעבר לשני המגדלורים הנמצאים בקצה שוברי הגלים של נמל "חדרה", הטווח לקצה המערבי של שובר הגלים היה במכ"מ 2 "כבל", זרקת עוגן ובדקת שהעוגן לא ניגרר. על איזה עבירה הנך עובר? יש לנמק את התשובה.

האזור מסומן כאסור לעגינה ולכן אין לעגון בו.

ג . פרט את תכונות ההיכר של המגדלור הראשי של "אשדוד".

מנצנץ 3 נצנוצים לבנים כל 20 שניות, גובה המגדלור 76 מ' מעל פני הים ב-M.H.W.S, טווח נראות בלילה של 22M.