חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 41

ספינתך נמצאת בשעה 01:00 באתר 32˚ 29.4' N ; 034˚ 51.5' E. הספינה צריכה להפליג

בצורה כזאת שתעבור מערבית לקצה מזח הפחם "בחדרה", והטווח אל המזח יהיה על גבול

השטח האסור לעגינה של נמל חדרה. באזור ישנו זרם של 090˚/0.8 knt . מהירות

הספינה ביחס למים 2 קשר.

)את התרגיל יש לפתור על מפת ה- PLAN של נמל חדרה(

חשב:

א- C.O.G

ב- את ה- C.T.S לפי מצפן הגי'רו ששגיאתו ° 0

ג- את הזמן שבו הספינה תהיה מערבית למזח הפחם בחדרה.

ד- מה יהיה הטווח ממזח הפחם בחדרה כאשר הספינה תהיה מערבית מהמזח ?

תשובה

ספינתך נמצאת בשעה 01:00 באתר 32˚ 29.4' N ; 034˚ 51.5' E. הספינה צריכה להפליג

בצורה כזאת שתעבור מערבית לקצה מזח הפחם "בחדרה", והטווח אל המזח יהיה על גבול

השטח האסור לעגינה של נמל חדרה. באזור ישנו זרם של 090˚/0.8 knt . מהירות

הספינה ביחס למים 2 קשר.

)את התרגיל יש לפתור על מפת ה- PLAN של נמל חדרה(

חשב:

א- C.O.G

180˚

ב- את ה- C.T.S לפי מצפן הגי'רו ששגיאתו ° 0

204˚

ג- את הזמן שבו הספינה תהיה מערבית למזח הפחם בחדרה.

01:45

ד- מה יהיה הטווח ממזח הפחם בחדרה כאשר הספינה תהיה מערבית מהמזח ?

2.5 כבל