חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 57

בשעה 16:00 מיקום ספינתך דרומית למגדלור של "YONATHAN ISLAND" והטווח

מהמגדלור היה 5 מייל. מהאתר הנ"ל נילקח תכווין במצפן המגנטי למגדלור והיה

° C\B=005. מהאתר של השעה 16:00 הספינה צריכה להפליג לתחנת הנתב בכניסה לנמל

"חיפה". מהירות הספינה 9 קשרים (טבלת הדוויאציה אינה אמינה לשאלה זו).

חשב:

א. את שגיאת הדוויאציה של המצפן.

ב. את קורס המצפן המגנטי על מנת להגיע ליעד.

ג. את השעה שמגדלור חיפה יתגלה על האופק אם גובה הצופה 4 מטרים.

תשובה

בשעה 16:00 מיקום ספינתך דרומית למגדלור של "YONATHAN ISLAND" והטווח

מהמגדלור היה 5 מייל. מהאתר הנ"ל נילקח תכווין במצפן המגנטי למגדלור והיה

° C\B=005. מהאתר של השעה 16:00 הספינה צריכה להפליג לתחנת הנתב בכניסה לנמל

"חיפה". מהירות הספינה 9 קשרים (טבלת הדוויאציה אינה אמינה לשאלה זו).

חשב:

א. את שגיאת הדוויאציה של המצפן.

E

 

W

T.B

C.ERR

C.B

000˚

5˚W

005˚

 

 

DEV=5˚W-4.67˚E=9.7˚E

ב. את קורס המצפן המגנטי על מנת להגיע ליעד.

E

 

W

T.C

C.ERR

C.C

112˚

5˚W

117˚

 

 

ג. את השעה שמגדלור חיפה יתגלה על האופק אם גובה הצופה 4 מטרים.

9M/9knt=1hr

16:00+1hr=17:00