חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 53

בשעה 08:00 ספינתך נמצאת בדיוק מזרחית לאי "אריק". C/C = 015˚.

באזור רוח מערבית הגורמת לסטייה של °3. מהירות הספינה ביחס למים 6 קשרים.

בשעה 09:30 נילקח תכווין מצפן נוסף למגדלור המזרחי של  ILLUSIONS ISLAND

והיה °C/B= 325 .

חשב:

א. את שגיאת המצפן

ב. את הקורס האמיתי ביחס לקרקע  C.O.G

ג. מיקום הספינה בשעה 08:00

תשובה

 

בשעה 08:00 ספינתך נמצאת בדיוק מזרחית לאי "אריק". C/C = 015˚.

באזור רוח מערבית הגורמת לסטייה של °3. מהירות הספינה ביחס למים 6 קשרים.

בשעה 09:30 נילקח תכווין מצפן נוסף למגדלור המזרחי של  ILLUSIONS ISLAND

והיה °C/B= 325 .

חשב:

א. את שגיאת המצפן

8.5 E

ב. את הקורס האמיתי ביחס לקרקע  C.O.G

    E       W
COG LeeWay T.C VAR MC DEV C.C
026.5˚ ~ 023.5˚ 4.67˚ E 019˚ 4˚ E 015˚

 

ג. מיקום הספינה בשעה 08:00

32° 12' N : 034° 43.5' E