חזרה לעמוד השאלות   |     הזמן שיחה   |     |     |   הוסף מועדפים

שאלה מספר 54

בשעה 05:00 מיקום הספינה לפי ה- G.P.S היה 32˚ 34' N ; 034˚ 51.5' E .

נילקח תכווין במצפן המגנטי "לאי היונים" (מול מעגן מיכאל) והיה ° C\B=100 .

מאתר זה של השעה 05:00 הספינה צריכה להגיע לתחנת הנתב בכניסה לנמל "חדרה".

חשב:

א- את שגיאת המצפן המגנטי.

ב- את הדוויאציה של המצפן (טבלת הדויאציה שבידך אינה אמינה).

ג- את קורס המצפן על מנת להגיע לתחנת הנתב של נמל חדרה.

ד. אם מהירות הספינה ביחס לקרקע 6 קשרים באיזה שעה תגיע הספינה לתחנת הנתב?

תשובה

בשעה 05:00 מיקום הספינה לפי ה- G.P.S היה 32˚ 34' N ; 034˚ 51.5' E .

נילקח תכווין במצפן המגנטי "לאי היונים" (מול מעגן מיכאל) והיה ° C\B=100 .

מאתר זה של השעה 05:00 הספינה צריכה להגיע לתחנת הנתב בכניסה לנמל "חדרה".

חשב:

א- את שגיאת המצפן המגנטי.

E

 

W

TB

C.ERR

CB

110˚

10˚E

100˚

 

 

ב- את הדוויאציה של המצפן (טבלת הדויאציה שבידך אינה אמינה).

DEV=C.ERR+/-VAR=10˚E-4.67˚E=5.3˚E

ג- את קורס המצפן על מנת להגיע לתחנת הנתב של נמל חדרה.

E

 

W

TC

C.ERR

CC

180˚

10˚E

170˚

 

 

ד. אם מהירות הספינה ביחס לקרקע 6 קשרים באיזה שעה תגיע הספינה לתחנת הנתב?

4.5M/6knt=0.75hr=45min

05:00+45min=05:45